Green Film Tourism - strona główna

8.02.2023 | Konferencja zamykająca projekt GreenFilmTourism w Preszowie

Wpis

Przy udziale partnera głównego Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z Bielska-Białej oraz partnerów projektu "RPIC Prešov, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wojewódzki, Dom Kultury w Rzeszowie, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ" i Centrum Partnerstwa Innowacyjnego, w dniu 8 lutego 2023 r. w Hotelu LINEAS Prešov odbyła się konferencja końcowa projektu transgranicznego GreenFilmTourism pt: "Promocja turystyki filmowej".

Audytorium tego końcowego działania projektowego w Hotelu LINEAS w Preszowie powitał Dyrektor Centrum Partnerstwa Innowacyjnego Jozef Šimko, który w swoim wystąpieniu powiedział, że: "To przyjemność prowadzić takie działanie, w którym pracuje się z tyloma ciekawymi miejscami i jeszcze bardziej zapalonymi ludźmi dla tego projektu". Dyrektor Šimko podziękował wszystkim aktorom, za każdy osobisty, indywidualny wkład w widoczność tego wspaniałego projektu GreenFilmTourism.

Na konferencji przedstawiono prezentacje ekspertów na temat udanego projektu transgranicznego GreenFilmTourism, które przedstawili następujący prelegenci: Zuzana Bieliková - kierownik Słowackiej Agencji Filmowej (SFA), filmowiec Peter Vlkovič - organizator imprezy Noc Filmowa na zamku Šariš, Martin Cubjak - dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej im. Andy'ego Warhola w Medzilaborcach (MMUAW), inż. Martin Rovňák - prodziekan ds. praktyki, jakości, rozwoju i aplikacji absolwenckich oraz Mgr. Art. Ján Melikant - Project Manager Regionalnego Biura Filmowego Košice, na temat przyszłości i zrównoważonego rozwoju przemysłu filmowego.

Kierownik IPC Michal Olejár, który był odpowiedzialny za projekt partnerski IPC, podkreślił: "Stworzyliśmy zintegrowany system informacji, edukacji, upowszechniania i promocji FKD w obszarze transgranicznym, wspierający rozwój turystyki filmowej, wpływający na rozwój innych dziedzin gospodarki oraz poszerzający wspólną ofertę kulturalną i przyrodniczą regionu przygranicznego, co umożliwi zrównoważone wykorzystanie jego zasobów. Opracowano standardy i wytyczne wspierające zwiększanie przyjazności dla środowiska produkcji filmowych i telewizyjnych oraz środowiska naturalnego programu. Zakres tematyczny i obszarowy oraz sposób realizacji projektu ma wymiar transgraniczny - dodaje Michal Olejár.

Projekt dedykowany był interesariuszom zajmującym się turystyką, rekreacją, zaangażowanym w dziedzinę filmowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego z obszaru pogranicza PL-SK, w tym administracji publicznej, w tym urzędów wojewódzkich w Polsce i Urzędów Wyższych Jednostek Terytorialnych na Słowacji, władze gmin i miast, komisje filmowe, organizacje turystyczne, edukacyjne i kulturalne, sektor kreatywny (film i telewizja), touroperatorzy, przewodnicy turystyczni, klastry, agencje rozwoju, twórcy filmowi, przedstawiciele mediów, turyści, instytucje środowiskowe oraz społeczność lokalna.

Celem prezentowanego projektu GREEN FILM TOURISM było wykorzystanie, promocja i rozwój dziedzictwa filmowego regionu transgranicznego, zwiększenie atrakcyjności turystycznej, stworzenie trwałych rozwiązań i narzędzi dla rozwoju przyjaznej środowisku produkcji filmowej oraz stworzenie stabilnego partnerstwa zapewniającego trwałość rezultatów osiągniętych podczas realizacji projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Dokumentacja fotograficzna z wydarzenia znajduje się na stronie : https://www.inovacne.sk/v-presove-vyvrcholila-zaverecna-konferencia-k-projektu-greenfilmtourism/

Relację z wydarzenia można znaleźć pod tym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=e0V-LN8Naqw

Partnerzy

 • Logotyp - ARR
 • Logotyp - rarr
 • Logotyp - wdk
 • Logotyp - pkf
 • Logotyp - mck sokół
 • Logotyp - RPIC Presov
 • Logotyp - IPC
 • Logotyp - Bielsko-Biała
 • Logotyp - podkarpackie
 • Logotyp - Rzeszów
 • Logotyp - Małopolska
 • Logotyp - Herb kraju preszowskiego
 • Logotyp - Herb kraju żylińskiego
 • Logotyp - Herb kraju koszyckiego

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.