Green Film Tourism - strona główna

9-10.02.2023 | Spotkanie partnerskie w Regionálnym poradenskim a informačnym centrum w Preszowie

Wpis

9-10.02.2023 | Spotkanie partnerskie w Regionálnym poradenskim a informačnym centrum w Preszowie 

W dniach 9-10.02.2023 odbyło się ostatnie spotkanie Zespołu Projektowego zorganizowane przez Regionálne poradenské a informačné centrum w Preszowie.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele partnerów: 
- Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (region śląski)
- Regionalne Centrum Doradztwa i Informacji Preszów (region preszowski)
- Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie (region podkarpacki)
- Podkarpacka Komisja Filmowa przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie (region podkarpacki)
- Innowacyjne Centrum Partnerskie w Preszowie (region koszycki i żyliński)
- Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (region małopolski)  
 
Spotkanie miało na celu podsumowanie wszystkich działań w ramach projektu GreenFilmTourism. 

Partnerzy

 • Logotyp - ARR
 • Logotyp - rarr
 • Logotyp - wdk
 • Logotyp - pkf
 • Logotyp - mck sokół
 • Logotyp - RPIC Presov
 • Logotyp - IPC
 • Logotyp - Bielsko-Biała
 • Logotyp - podkarpackie
 • Logotyp - Rzeszów
 • Logotyp - Małopolska
 • Logotyp - Herb kraju preszowskiego
 • Logotyp - Herb kraju żylińskiego
 • Logotyp - Herb kraju koszyckiego

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.