Green Film Tourism - strona główna

Wymiar religijny regionu Spiszu

Kraj: Słowacja

Region: Kraj Koszycki

Typ inspiracji: Wierzenia

Ing Mgr Jozef Kotulič, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons Źródło: Ing Mgr Jozef Kotulič, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Inspiracja

Region Spisz, słynny z pięknej przyrody i bogatej historii, oferuje również miejsca, które oprócz kulturalnego wyżycia zachwycą turystów medytacją i zajęciami duchowymi. W okolicach Spiskiej Kapituły i Spiskiego Podhradia odbywa się festiwal z wieloma atrakcjami dla wszystkich grup wiekowych. Turyści odwiedzający region ten mogą doładować swoje baterie dzięki programowi religijnemu pełnemu motywów ekumenicznych. Turyści zdobędą mocne wrażenia podczas spekakli teatralnych, występów piosenkarzy, śpiewów, wystaw, seansów filmowych, koncertów i wykładów. W ostatnich latach mogliśmy również oglądać na festiwalu pokazy grupy sokolników, oglądać zachód słońca i Spiską Jerozolimę z dorożki. Nie zapomniano nawet o najmłodszych, którzy cieszyli się podczas gry terenowej „Paszport Pielgrzyma Dziecięcego” na terenie Spiskiej Jerozolimie. Program był ożywiony także poprzez same zwiedzanie Spiskiej Jerozolimy.

Kilka lat temu (2011) doc. Ing. Peter Jančura, PhD., na nowo odkrył to miejsce, które znajduje się na terenie Pažicy, leżącej w pobliżu Zamku Spiskiego, a dokładniej w pobliżu Kapituły Spiskiej. Dzięki jego badaniom tutaj odnaleziono być może najstarszą na Słowacji Kalwarię z 1666 r. To Spiska Jerozolima, która była nie tak dawno zapomnianym skupiskiem ważnych historycznych budowli. Oprócz historii to miejsce ma jeszcze inną idee, znacznie głębszą. Nie chodzi tylko o przypadkowe i bezsensownie rozproszone kaplice, ich lokalizacja niesie ze sobą zawartą historię...

Kaplice są usytuowane i odległe pomiędzy sobą jak ważne miejsca życia Chrystusa na ziemi przez ostatnie dwa dni. W ten sposób tworzą punkty odpowiadające ważnym miejscom i trasom starej Jerozolimy, które je łączyły. Odległość, podobieństwo do Jerozolimy prawdopodobnie przynieśli zakonnicy z Kalwarii Zebrzydowskiej w Polsce, a wiadomo, że byli też w Spiskim Podhradí, bo kiedyś należało do Polski. Kiedy pielgrzymki do Ziemi Świętej były problemem z powodu wojny z Turkami, to właśnie te symbole miały umożliwić wiernym jak najwierniejsze przeżycie Drogi Krzyżowej.

Jerozolima Spiska podzielona jest na trzy główne części:

 • Pažica z kaplicami, Krížová hora, klasztor św. Marcina i Katedra św. Marcina w rejonie Spiskiej Kapituły
 • Sivá Brada z Golgotą
 • Dawne stawy z parkiem pod wsią Jablonov z cmentarzem żydowskim – dziś już nie istnieje

Pielgrzymi lub turyści mogą podziwiać: Rezydencję biskupią w Spiskiej Kapitule, to dom arcykapłana Kajfáša, miejsce obrad Wielkiej Rady, kaplica św. Rozalii reprezentuje Pałac Heroda, Kaplica św. Franciszka Ksawery unaocznia Twierdzę Antonia, siedzibę Piłata w Jerozolimie, Kaplica św. Krzyża to znów Golgota – miejsce ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Nie brakuje Męki Pańskiej, małych kapliczek, które znajdują się na północnym i południowym krańcu Pažicy. Dziś jest ich siedem. Są one roztasowane na skalistych podniesieniach, zwrócone plecami do Kalwarii i niszami zwrócone w stronę drogi. Znajdowały się w nich obrazy z życia Jezusa Chrystusa. Wskazują na kierunek wyimaginowanych murów Jerozolimy. Tak zwany Ogród Getsemani znajdował się na południowy wschód od wsi Jablonov, za potokiem Vavrinca, gdzie znajdowały się stawy i park. Jednak ta część zniknęła. Jednak nurt potoku Vavrinec nie uległ zmianie i reprezentuje ten potok Cedron, który płynie wzdłuż murów starej Jerozolimy.

Środkowy Spisz blisko Popradu należy do Światowego Dziedzictwa UNESCO, a szczególnie Zamek Spiski, Žehra, Spiskie Podhradie, Spiska Kapituła, Sivá brada, Pažica i Lewocza.

Ing Mgr Jozef Kotulič, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons Źródło: Ing Mgr Jozef Kotulič, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Wideo

Widzisz błąd? Znasz więcej informacji? Zgłoś nam to. 

Napisz do nas.

Poznaj miejscowości powiązane z tą inspiracją

Lewocza

Słowacja Kraj Preszowski

Spiska Nowa Wieś

Słowacja Kraj Koszycki

Spiski Zamek

Słowacja Kraj Koszycki

Partnerzy

 • Logotyp - ARR
 • Logotyp - rarr
 • Logotyp - wdk
 • Logotyp - pkf
 • Logotyp - mck sokół
 • Logotyp - RPIC Presov
 • Logotyp - IPC
 • Logotyp - Bielsko-Biała
 • Logotyp - podkarpackie
 • Logotyp - Rzeszów
 • Logotyp - Małopolska
 • Logotyp - Herb kraju preszowskiego
 • Logotyp - Herb kraju żylińskiego
 • Logotyp - Herb kraju koszyckiego

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.