Green Film Tourism - strona główna

Idea

Zawartość

GreenFilmTourism

to inicjatywa promocji i zrównoważonego rozwoju filmowego dziedzictwa obszaru polsko-słowackiego pogranicza.

Podejmujemy działania, które będą sprzyjać rozwojowi turystyki filmowej i zrównoważonemu wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego. Wpływając na zwiększenie atrakcyjności turystycznej pogranicza, chcemy również pozytywnie oddziaływać na rozwój innych dziedzin gospodarki.

Jaki jest nasz cel?

Głównym celem projektu jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie stabilnego partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów.

Co robimy?

W zespole GreenFilmTourism połączyliśmy siły, kompetencje i wiedzę, aby na obszarze pogranicza polsko-słowackiego:

 • stworzyć internetowy portal wiedzy wraz z bazami danych na temat filmowego dziedzictwa,
 • wytyczyć i zaprezentować za pomocą cyfrowej mapy, transgraniczny szlak filmowego dziedzictwa, uwzględni interesujące miejsca i inspiracje filmowe,
 • przeprowadzić szeroką kampanię edukacyjno-informacyjną (seminaria, spotkania branżowe, wizyty studyjne, media społecznościowe, gra planszowa)
 • opracować rekomendowane rozwiązania proekologiczne dla przyszłych produkcji filmowych (przewodnik, warsztaty).

Dla kogo?

Inicjatywa GreenFilmTourism jest realizowana z myślą o:

 • turystach i mieszkańcach,
 • przedstawicielach sektora administracji, biznesu i organizacji społecznych zajmujących się turystyką oraz dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym,
 • przedstawicielach branży filmowej.

Kim jesteśmy?

GreenFilmTourism jest realizowany przez sześciu partnerów z Polski i Słowacji.

PARTNER WIODĄCY: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (PL)

PARTNERZY PROJEKTU:

Jaki jest czas trwania projektu?

1.11.2020 – 28.02.2023

Jak jesteśmy finansowani?

Projekt GreenFilmTourism jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Jaka jest wartość projektu?

908 552,65 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85% tj. 772.269,75 €


 

Partnerzy

 • Logotyp - ARR
 • Logotyp - rarr
 • Logotyp - wdk
 • Logotyp - pkf
 • Logotyp - mck sokół
 • Logotyp - RPIC Presov
 • Logotyp - IPC
 • Logotyp - Bielsko-Biała
 • Logotyp - podkarpackie
 • Logotyp - Rzeszów
 • Logotyp - Małopolska
 • Logotyp - Herb kraju preszowskiego
 • Logotyp - Herb kraju żylińskiego
 • Logotyp - Herb kraju koszyckiego

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.