Green Film Tourism - strona główna

Myšlienka

Zawartość

GreenFilmTourism

je iniciatíva na propagáciu a trvalo udržateľný rozvoj filmového dedičstva poľsko-slovenského pohraničia.

Vykonávame aktivity, ktoré podporia rozvoj filmového turizmu a trvalo udržateľné využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia. Zvyšovaním turistickej atraktivity pohraničia chceme pozitívne ovplyvniť aj rozvoj ostatných oblastí hospodárstva.

Aký je náš cieľ?

Hlavným cieľom projektu je správne využitie, propagácia a rozvoj filmového kultúrneho dedičstva pohraničnej oblasti, zvýšenie jej turistickej atraktivity, vypracovanie trvalo udržateľných riešení a nástrojov zameraných na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvorenie stabilného partnerstva na zabezpečenie trvalej udržateľnosti dosiahnutých výsledkov.

Čo robíme?

V tíme GreenFilmTourism sme spojili sily, kompetencie a znalosti, aby sme v poľsko-slovenskom pohraničí:

 • vytvorili online znalostný portál s databázami o filmovom dedičstve,
 • zmapovali a pomocou digitálnej mapy predstavili cezhraničnú trasu filmového dedičstva, zohľadňujúcu zaujímavé miesta a filmové inšpirácie,
 • viedli širokú vzdelávaciu a informačnú kampaň (semináre, odborné stretnutia, študijné pobyty, sociálne médiá, stolová hra)
 • vypracovali odporúčané proekologické riešenia pre budúce filmové produkcie (sprievodca, workshopy).

Pre koho?

Iniciatíva GreenFilmTourism je realizovaná s myšlienkou na:

 • turistov a obyvateľov,
 • zástupcov samosprávy, podnikateľských a spoločenských organizácií zaoberajúcich sa cestovným ruchom a kultúrnym a prírodným dedičstvom,
 • predstaviteľov filmového priemyslu.

Kto sme?

GreenFilmTourism realizuje šesť partnerov z Poľska a Slovenska. [odkazy na podstránky partnerov projektu]

HLAVNÝ PARTNER: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. v Bielsku-Białej (PL)

PARTNERI PROJEKTU:

 • P1 – Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov (SK)
 • P2 – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. v Rzeszowe (PL) www.rarr.rzeszow.pl
 • P3 – Vojvodský kultúrny dom v Rzeszowe (PL)
 • P4 – Inovačné partnerské centrum, Prešov (SK)
 • P5 – Malopoľské kultúrne centrum SOKÓŁ v Nowom Sączi (PL)

Aká je dĺžka trvania projektu?

1.11.2020 – 31.10.2022

Ako sme financovaní?

Projekt GreenFilmTourism je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Aká je hodnota projektu?

908 552,65 €

Spolufinancovanie z Európskej únie: 85%, t.j. 772 269,75 €

Partnerzy

 • Logotyp - ARR
 • Logotyp - rarr
 • Logotyp - wdk
 • Logotyp - pkf
 • Logotyp - mck sokół
 • Logotyp - RPIC Presov
 • Logotyp - IPC
 • Logotyp - Bielsko-Biała
 • Logotyp - podkarpackie
 • Logotyp - Rzeszów
 • Logotyp - Małopolska
 • Logotyp - Herb kraju preszowskiego
 • Logotyp - Herb kraju żylińskiego
 • Logotyp - Herb kraju koszyckiego

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.