Green Film Tourism - strona główna

RPIC Prešov | Prešovský kraj

Zawartość

Regionálne Poradenské a informačné Centrum Prešov

Záujmové združenie právnických osôb
Slovensko | prešovský región

RPIC Prešov vzniklo v roku 1993 s cieľom podporovať všetky aktivity, ktoré sú úzko spojené s podporou podnikania, prioritne v regióne Prešovského kraja. Poslaním organizácie je podporovať ekonomicko-sociálny rozvoj regiónu a napomáhať pri implementácií nástrojov v kontexte uvedeného poslania. Členstvo v národných a medzinárodných organizáciách:

 • Enterprise Europe Network (EEN)
 • European Microfinance Network (EMN)
 • Slovenská Asociácia Podnikateľských a Technologických Inkubátorov (SAPTI)

www.rpicpo.sk

Partnerzy

 • Logotyp - ARR
 • Logotyp - rarr
 • Logotyp - wdk
 • Logotyp - pkf
 • Logotyp - mck sokół
 • Logotyp - RPIC Presov
 • Logotyp - IPC
 • Logotyp - Bielsko-Biała
 • Logotyp - podkarpackie
 • Logotyp - Rzeszów
 • Logotyp - Małopolska
 • Logotyp - Herb kraju preszowskiego
 • Logotyp - Herb kraju żylińskiego
 • Logotyp - Herb kraju koszyckiego

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.