Green Film Tourism - strona główna

16.03.2023 | GreenFilmTourism 2.0 - zaproszenie na konsultacje społeczne

Wpis

16.03.2023 | GreenFilmTourism 2.0 - Zaproszenie na konsultacje społeczne 

Turystyka filmowa czyli wędrowanie w poszukiwaniu plenerów ulubionych filmów, poszukiwanie ich atmosfery czy próba przeżycia przygód, które były udziałem głównych bohaterów to doskonałe narzędzie promocji regionów. Polsko - słowacki szlak Filmowego Dziedzictwa Kulturowego ma więc szansę stać się sztandarowym produktem przyczyniającym się do umocnienia poczucia tożsamości regionalnej.

Mając powyższe na uwadze serdecznie zapraszamy przedstawicieli:

 • samorządów
 • branży kreatywnej
 • instytucji filmowych
 • organizacji turystycznych
 • mieszkańców

do etapu partycypacji związanego z działaniami na rzecz budowania wizerunku przyjaznego rozwojowi produkcji filmowej i rozwoju całorocznej przestrzeni turystycznej na obszarze pogranicza. 

 

Poniżej zamieszczono krótką prezentację projektu wraz z przedstawiniem szczegółowych założeń. 

Dodatkowo zamieszczono formularz zgłaszania uwag, pytań i sugestii, które można składać w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 

- strona Polska: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-382 Bielsko-Biała 

- strona Słowacka: Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov, Raymanova 9, 080 01 Prešov 

oraz poczty elektronicznej e-mail: 

- strona Polska: pdaczkowska@arrsa.pl 

- strona Słowacka: zuzana.hudacka@rpicpo.sk

Konsultacje potrwają od 16.03 - 5.04.2023!

Dodatkowo zapraszamy na spotkania zespołów roboczych, podczas których omówione zostaną szczegóły dot. działań oraz wypracowane rozwiązania mające wpływ na ostateczny kształt projektu. 

Harmonogram spotkań:

Region śląski - zgłoszenia: pdaczkowska@arrsa.pl
- 16.03.2023 godz. 11.00 - miejsce: Antolos Creative Agency, ul. Powstańców Śląskich 6/203, Bielsko-Biała - grupa docelowa: branża kreatywna                           
- 23.03.2023 godz. 12.00 - miejsce: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1 - grupa docelowa: samorząd, instytucje filmowe
- 29.03.2023 godz. 13.00 – miejsce: Beskidzki Inkubator Technologicznyj, ul. 1 Dywizji Pancernej 45 – grupa docelowa: organizacje turystyczne, NGO, mieszkańcy, instytucje kultury 
- 5.04.2023 godz. 7.30 – miejsce: Urząd Miasta Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała – grupa docelowa: samorząd, lokalna organizacja turystyczna        

Region małopolski - zgłoszenia: m.paszek@mcksokol.pl
- 20.03.2023 godz. 12.00 - on-line - grupa docelowa: instytucje filmowe
- 4.04.2023 godz. 11.00 – miejsce: Urząd Miasta Nowy Sącz, Rynek1, 33-300 Nowy Sącz – grupa docelowa: samorząd

Region podkarpacki - zgłoszenia: mkilian@rarr.rzeszow.pl
- 16.03.2023 godz. 12.00 - miejsce: ul. Kard. Wyszyńskiego 30, Krosno - grupa docelowa: władze regionu Preszowskiego, pracownicy UM  Województwa Podkaprackiego, mieszkancy powiatu krosnienskiego i  preszowskiego
- 20.03.2023 konsultacje indywidualne z przedstawicielami Łódzkiej Komisji Filmowej i grupy Film dla Klimatu
- 21.03.2023 godz. 17.30 – miejsce: Uban Lab, ul. 3-go Maja, Rzeszów – grupa docelowa: przedstawiciele Społecznej Rady Kultury Rzeszowa
- 30.03.2023 godz. 10.00 – miejsce: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, Rzeszów – grupa docelowa: osoby związane z sektorem kultury i filmowym, samorządy, przewodnicy turystyczni, organizacje pozarządowe związane z branżą turystyczna i ekologiczną, podmioty działalności pożytku publicznego, mieszkańcy.

Kraj Preszowski i Koszycki - zgłoszenia: info@ipcpo.sk 
- 27.03.2023 godz. 13.00 – miejsce: University of Prešov, 17. novembra 3724/15, 080 01 Prešov – grupa docelowa: przedstawiciele Wydziału Zarządzania i Turystyki
- 28.03.2023 godz. 9.00 – miejsce: Urząd Samorządowego Kraju Preszowskiego - grupa docelowa: przedstawiciele władz lokalnych, gmin, branż kreatywnych i mieszkańców
- 31.03.2023 godz. 17.00 – miejsce: Powiat Miejski w Koszycach, Festivalové námestie 2, Košice – grupa docelowa: samorząd

Kraj Żyliński - zgłoszenia: i.husak929@gmail.com
- 30.03.2023 godz. 10.00 - miejsce: Uniwersytet Żyliński, Univerzitná 8215, 010 26 Žilina - grupa docelowa: przedstawiciele instytucji naukowych, organizacji turystycznych, filmowych, mieszkańcy

Pliki do pobrania

Partnerzy

 • Logotyp - ARR
 • Logotyp - rarr
 • Logotyp - wdk
 • Logotyp - pkf
 • Logotyp - mck sokół
 • Logotyp - RPIC Presov
 • Logotyp - IPC
 • Logotyp - Bielsko-Biała
 • Logotyp - podkarpackie
 • Logotyp - Rzeszów
 • Logotyp - Małopolska
 • Logotyp - Herb kraju preszowskiego
 • Logotyp - Herb kraju żylińskiego
 • Logotyp - Herb kraju koszyckiego

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.