Green Film Tourism - strona główna

19-20.01.2023 | Warsztaty wdrażania zrównoważonych praktyk

Wpis

Zapraszamy instytucje filmowe z obszaru Programu INTERREG Polska-Słowacja do udziału w warsztatach wdrażania zrównoważonych praktyk

W dniach 19-20.01.2023 w Rytrze odbędą się warsztaty dla instytucji filmowych z obszaru programu w celu rozszerzenia działania o wsparcie sektora filmowego i TV we wdrażaniu zrównoważonych praktyk. 

Celem warsztatów jest pomoc w realizacji jednostkowych celów środowiskowych oraz zachęcanie do wdrażania rozwiązań eliminujących negatywny wpływ produkcji audiowizualnej na środowisko w obszarze ograniczania: emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, produkcji odpadów czy konsumpcji energii elektrycznej. 

Sektor audiowizualny nie pozostaje obojętny dla klimatu. W przeciwieństwie do wielu innych branż w Europie emisje CO2 z tego sektora stale rosną, również z powodu stałego wzrostu korzystania z mediów, w szczególności za pośrednictwem platform transmisji strumieniowej. Bez zdecydowanych działań i rozpoczęcia procesu wprowadzania gruntownych rozwiązań, branża audiowizualna nie będzie w stanie nadążyć za ekologicznymi wyzwaniami, co może mieć wpływ na obniżenie jej konkurencyjności m.in. w obszarze pozyskiwania środków z publicznych źródeł finansowych czy współpracy z platformami cyfrowymi. Ponadto branża audiowizualna jako część przemysłu rozrywkowego, może wpływać na swoich odbiorców promując idee i postawy za pomocą tworzonych treści. To sprawia, że ma ona niebagatelne możliwości, by przyczynić się do działań prośrodowiskowych, nie tylko w procesie produkcji utworu audiowizualnego. Film, serial, reklama czy teledysk może promować odpowiedzialną wobec środowiska postawę. 

Warsztaty są odpowiedzią na rosnące problemy środowiskowe, a w konsekwencji zrównoważony rozwój, który wiąże się z zaspokajaniem potrzeb współczesnych społeczeństw bez ograniczania takiej szansy przyszłym pokoleniom. W praktyce oznacza to konieczność uwzględniania w podejmowanych biznesowych decyzjach aspektów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. Dzięki rosnącej świadomości producentów i członków ekip filmowych, ale także wdrażanym w poszczególnych krajach rozwiązaniom systemowym coraz bardziej widoczne stają się zmiany w podejściu do oddziaływania produkcji na środowisko. 

Szczegóły i zgłoszenia: pdaczkowska@arrsa.pl  

Partnerzy

 • Logotyp - ARR
 • Logotyp - rarr
 • Logotyp - wdk
 • Logotyp - pkf
 • Logotyp - mck sokół
 • Logotyp - RPIC Presov
 • Logotyp - IPC
 • Logotyp - Bielsko-Biała
 • Logotyp - podkarpackie
 • Logotyp - Rzeszów
 • Logotyp - Małopolska
 • Logotyp - Herb kraju preszowskiego
 • Logotyp - Herb kraju żylińskiego
 • Logotyp - Herb kraju koszyckiego

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.