Green Film Tourism - strona główna

28.02.2023 | Wspólny transgraniczny system ewaluacji

Wpis

28.02.2023 | Wspólny transgraniczny system ewaluacji. 

Celem wspólnego transgranicznego systemu ewaluacji jest monitorowanie poziomu wdrażania zrównoważonych praktyk przez produkcje audiowizualne oraz weryfikacja stanu podjętych zielonych działań we wskazanym obszarze rynkowym. System uzupełnia dyskusję na temat nowego typu kultury produkcji, w której zrównoważony rozwój jest uwzględniony w procesie podejmowania decyzji oraz w praktyce rynkowej. Trzy podstawowe elementy zrównoważonego rozwoju to zrównoważenie ekologiczne, ekonomiczne oraz społeczne i kulturowe. 

System dedykowany jest wszystkim rodzajom produkcji audiowizualnej, niezależnie od formatu. Składa się na niego ankieta oraz raport z rekomendacjami, które to narzędzia poświadczają zrównoważenie środowiskowe dla projektów filmowych. W konsekwencji sieć zaangażowanych podmiotów otrzyma możliwość skoordynowanej pracy nad wdrożeniem strategii i narzędzi zrównoważonej produkcji. 

Docelowo zrównoważona produkcja jest procesem zaplanowanym, wdrożonym w sposób kontrolowany i ostatecznie zaraportowanym. Informacje uzyskane w ramach systemu, uzyskane na wspomnianych etapach planowania, wdrażania i raportowania, pozwolą na zintegrowaną analizę obecnej sytuacji na rynku audiowizualnym. Szczególnie istotne jest zbadanie realnego wpływu produkcji na środowisko naturalne, co pozwoli stworzyć lepsze warunki do działania w przyszłości. 

Wspólny system ewaluacji został oparty na rozwiązaniach funkcjonujących powszechnie na rynkach europejskich (m.in. system GreenFilm, Albert, Green Motion) oraz w odniesieniu do Zielonego przewodnika dla branży audiowizualnej. Z danych i doświadczeń zgromadzonych przez inne kraje wynika, że największy wpływ na środowisko ma zużycie energii, mobilność, catering, materiały oraz odpady. Taki też podział został przyjęty w ankiecie oraz raporcie – narzędziach służących do prześledzenia najistotniejszych założeń, celów i zrealizowanych działań zrównoważonej produkcji filmowej. Bardzo istotnym elementem na drodze do ekologicznej realizacji projektu jest także właściwa komunikacja, co znalazło swoje odzwierciedlenie w systemie.  

Największym wyzwaniem towarzyszącym tworzeniu systemu ewaluacji jest fakt ogromnego zróżnicowania warunków produkcyjnych, na czele z budżetami oraz ramami czasowymi. Każdy projekt filmowy jest unikatowy. W związku z tym, przyjęte założenia są jedynie punktem wyjścia do szacowania wpływu środowiskowego, a zrównoważone działania powinny być zawsze projektowane według indywidualnego przypadku produkcyjnego z osobna i z uwzględnieniem jego specyficznych cech.

Pliki do pobrania

Partnerzy

 • Logotyp - ARR
 • Logotyp - rarr
 • Logotyp - wdk
 • Logotyp - pkf
 • Logotyp - mck sokół
 • Logotyp - RPIC Presov
 • Logotyp - IPC
 • Logotyp - Bielsko-Biała
 • Logotyp - podkarpackie
 • Logotyp - Rzeszów
 • Logotyp - Małopolska
 • Logotyp - Herb kraju preszowskiego
 • Logotyp - Herb kraju żylińskiego
 • Logotyp - Herb kraju koszyckiego

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.