Green Film Tourism - strona główna

30.06.2023 I Podsumowanie procesu partycypacji

Wpis

30.06.2023 I Podsumowanie procesu partycypacji

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z konsultacji społecznych, których celem było stworzenie możliwości wyrażenia opinii o projekcie przez samorządy, branżę filmową i kreatywną, organizacje turystyczne, instytucje kultury i mieszkańców jak również zgłoszenie uwag, spostrzeżeń i pomysłów.

Możliwość konsultowania wynika z Podręcznika Programu INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027 rozdział 2.5 Partycypacja w celu wykorzystania efektów dotychczasowego projektu i aktywnego zaangażowania zainteresowanych stron w proces przygotowania, ich współudział i wpływ na dotyczące ich (bezpośrednio lub pośrednio) działania.

Uwagi, opinie i recenzje zgłaszane podczas konsultacji społecznych pozwoliły na doprecyzowanie zapisów wniosku o dofinansowanie w taki sposób, aby jak najszersza część społeczeństwa utożsamiała się z projektem i współdziałała przy jego realizacji.

Informacja na stronach Partnerów Projektu:

- Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białaj

- Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov   

- Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.                 

- OZ Red Popcorn, Čadca        

Inovačné partnerské centrum, Prešov       

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu                                                                          

Pliki do pobrania

Partnerzy

 • Logotyp - ARR
 • Logotyp - rarr
 • Logotyp - wdk
 • Logotyp - pkf
 • Logotyp - mck sokół
 • Logotyp - RPIC Presov
 • Logotyp - IPC
 • Logotyp - Bielsko-Biała
 • Logotyp - podkarpackie
 • Logotyp - Rzeszów
 • Logotyp - Małopolska
 • Logotyp - Herb kraju preszowskiego
 • Logotyp - Herb kraju żylińskiego
 • Logotyp - Herb kraju koszyckiego

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.