Green Film Tourism - strona główna

MCK Sokół | Malopoľské vojvodstvo

Zawartość

Malopoľské Kultúrne Centrum SOKOL Nowy Sącz

samosprávna kultúrna inštitúcia
Poľsko | malopoľský región

Malopoľské Kultúrne Centrum SOKOL v Nowom Sącze je samosprávna kultúrna inštitúcia malopoľského vojvodstva, ktoré realizuje činnosti z oblasti ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva, formovania kultúrnych kompetencií a inšpirácie aktívnych foriem účasti v kultúre. MKC SOKOL je známe rovnako z profesionálnej organizácie mnohých festivalov, ktoré sú samy o sebe značkou, pretože sú tieto akcie známe na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni.

www.mcksokol.pl

Partnerzy

 • Logotyp - ARR
 • Logotyp - rarr
 • Logotyp - wdk
 • Logotyp - pkf
 • Logotyp - mck sokół
 • Logotyp - RPIC Presov
 • Logotyp - IPC
 • Logotyp - Bielsko-Biała
 • Logotyp - podkarpackie
 • Logotyp - Rzeszów
 • Logotyp - Małopolska
 • Logotyp - Herb kraju preszowskiego
 • Logotyp - Herb kraju żylińskiego
 • Logotyp - Herb kraju koszyckiego

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.