Green Film Tourism - strona główna

30.06.2023 I Zhrnutie procesu účasti

Wpis

30.06.2023 I Zhrnutie procesu účasti

Pozývame vás, aby ste si prečítali správu z verejnej konzultácie, ktorej cieľom bolo poskytnúť miestnym orgánom, filmovému a kreatívnemu priemyslu, organizáciám cestovného ruchu, kultúrnym inštitúciám a obyvateľom príležitosť vyjadriť svoj názor na projekt, ako aj predložiť pripomienky, postrehy a nápady.

Možnosť konzultácie vyplýva z Príručky programu INTERREG Poľsko-Slovensko 2021-2027, kapitoly 2.5 Participácia s cieľom využiť doterajšie efekty projektu a aktívne zapojiť zainteresované strany do procesu prípravy, ich účasti a vplyvu na aktivity, ktoré sa ich (priamo alebo nepriamo) týkajú.

Pripomienky, názory a posudky, ktoré odzneli počas verejných konzultácií, umožnili spresniť ustanovenia žiadosti o grant tak, aby sa s projektom stotožnila čo najširšia časť verejnosti a podieľala sa na jeho realizácii.

Informácie na webových stránkach projektových partnerov:

- Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białaj

- Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov   

- Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.                 

- OZ Red Popcorn, Čadca        

Inovačné partnerské centrum, Prešov       

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu   

Pliki do pobrania

Partnerzy

 • Logotyp - ARR
 • Logotyp - rarr
 • Logotyp - wdk
 • Logotyp - pkf
 • Logotyp - mck sokół
 • Logotyp - RPIC Presov
 • Logotyp - IPC
 • Logotyp - Bielsko-Biała
 • Logotyp - podkarpackie
 • Logotyp - Rzeszów
 • Logotyp - Małopolska
 • Logotyp - Herb kraju preszowskiego
 • Logotyp - Herb kraju żylińskiego
 • Logotyp - Herb kraju koszyckiego

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.